Asbest herkennen

Hoe herken je asbest als deze verwerkt zit in bijna 3500 producten? Dat is een goede vraag en is het vrijwel onmogelijk om met het blote oog te bepalen of iets asbest bevat of niet. Alleen na een laboratorium onderzoek kun je met zekerheid zeggen of iets asbest bevat.

Echter is het toch mogelijk om een vermoeden van verdacht materiaal te krijgen en kun je aan de hand daarvan een vervolgstap nemen.

Asbest komt voor in woningen en panden van voor 1994. Dus is deze na dat jaar gebouwd? Dan kun je er al van uitgaan dat het niet om asbesthoudend materiaal gaat. Daarnaast is het zo dat asbesthoudend materiaal een vezelachtig structuur heeft en in diverse (bouw)materialen voorkomt.

Asbest kun je tegenkomen komen in je woning op deze plekken:

 • Tussenwanden
 • Afvoerbuis en rondom CV-ketel
 • Stortbak, riolering en plafonds in toilet
 • Vensterbanken en aftimmering rondom kozijnen
 • Schouw en rookgaskanaal
 • Aftimmering meterkast en zolder
 • Vloerbedekking, vloerzeil, vloertegels
 • Pakkingen en ventilatiekanaal van boiler/geiser

En buiten je woning kan je het hier tegenkomen.

 • Dak, dakkapel en dakraam
 • Schoorsteen
 • Schuur, garage of overkapping
 • Gevelpanelen
 • Kit, coating en lijmen
 • Balkon
 • Bloembakken

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen hechtgebonden en losgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest gaat het over asbest dat vast zit in materialen en waarvan de vezels niet snel vrij komen. Daarom is het in bepaalde gevallen mogelijk om deze soort gewoon te laten staan en hoeft er niet gesaneerd te worden.

Bij losgebonden asbest is dat echter niet het geval. Deze asbest dient hoe dan ook verwijdert te worden omdat het loslaat. De vezels komen door erosie of frictie vrij en zijn dus een probleem voor mensen. Zie ook deze video over asbest herkennen:

Monsteronderzoek geeft uitsluitsel

Het herkennen van asbest is niet eenvoudig. Pas na een monsteronderzoek kan met 100% zekerheid gezegd worden dat het om asbesthoudende materialen gaat. Tot die tijd kun je dus alleen maar een vermoeden hebben. Je kunt asbest niet herkennen door bijv. te kijken naar de kleur of te letten op een bepaalde geur. Dit heeft te maken met dat het asbest verwerkt zit in andere materialen en daardoor zijn voorgaande ‘eigenschappen’ verliest.