Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie is de eerste stap richting een asbestvrije leefomgeving. Je kunt met zo een rapport namelijk aan de slag als blijkt dat een oppervlak meer dan 35 m2 asbest bevat.

Soorten asbestinventarisaties

Er zijn 3 gangbare soorten waar je uit kunt kiezen. De Type 0, A en B geven je inzicht of een bouwwerk asbest bevat of niet.

  • Type 0 asbestonderzoek
    Dit onderzoek is bedoelt voor gevallen waarbij snel bepaald moet worden of er asbest in een bouwwerk aanwezig is. Er wordt met het blote oog nagegaan of er asbest verdachte materialen aanwezig zijn. De jarenlange ervaring van de experts die bij je langskomen zorgt ervoor dat zij kunnen bepalen of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Deze rapporten worden dan ook vooral besteld in het geval van verkoop van een gebouw of woning. Op een snelle manier is namelijk bepaald of er al dan niet asbest aanwezig is. Belangrijk om te weten is echter dat je dit rapport niet kan inzetten als je van plan bent te gaan saneren.
  • Type A asbestonderzoek
    Als je een sterk vermoeden hebt dat er asbest aanwezig is dan kun je ook een Type A onderzoek laten uitvoeren. Met wat licht breekwerk wordt er gekeken of er hier en daar asbesthoudende materialen te ontdekken zijn. Asbestplaten hebben bijvoorbeeld vaak specifieke structuren en de producten kunnen door de experts dankzij hun ervaring herkend worden. Na het onderzoek wordt er een rapport opgesteld en dien je deze te kunnen overhandigen als je een sloopvergunning wilt gaan aanvragen. Of wanneer je begint met het verwijderen van asbest in een woning of bedrijfspand.
  • Type B asbestonderzoek
    Een Type B inventaris gaat een stuk verder en vult een Type A onderzoek aan. Wanneer er ook sprake kan zijn van asbest in verborgen delen van een bouwwerk dan is zo een inventarisatie handig. Bij dit onderzoek komt zwaar breekwerk aan te pas en worden complete onderdelen van een bouwwerk gesloopt of verwijderd. De achterliggende onderdelen worden dan bijvoorbeeld onderzocht op asbesthoudend materiaal.

Opbouw van de kosten

Een asbestinventaris bestaat uit diverse kostenposten. Denk aan de inventarisatie zelf en de kosten voor het opstellen van het rapport zelf. Daarnaast zal er ook voorrijkosten in de prijs berekent zijn.

Prijstabel asbestinventarisatie 2018

Hierna volgt een overzicht van de kosten voor de verschillende types inventarisatie. De kosten hebben dus voornamelijk te maken met wat precies je doel is met het rapport.

Inventarisatie type Tarief Omschrijving
Type 0 Tussen €115 en €235 euro Een snelle inventarisatie met het blote oog om na te gaan of er wellicht asbest aanwezig is
Type A Tussen €325 en €435 euro Een uitgebreid onderzoek naar asbesthoudende materialen
Type B Tussen €665 en €1600 euro Mocht het niet duidelijk zijn of er asbest aanwezig kan zijn dan wordt er mogelijk ook gesloopt en monsters afgenomen

Voor de exacte kosten voor jouw opdracht kun je het beste meerdere offertes opvragen bij diverse asbestbedrijven. Gezien de kwaliteit in Nederland vrijwel gelijk is kun je dus besparen op de kosten voor zo een rapport. Het aanvragen van offertes is gratis en vrijblijvend.

Prijzen weten?

Het is verstandig om eerst de prijzen van asbestbedrijven te vergelijken voordat je aan de slag gaat. Wij kunnen je vrijblijvend in contact brengen met asbestbedrijven in jouw regio.