Wat is asbest?

Wat is asbest precies? Het is eigenlijk een verzamelnaam voor een groep mineralen die in de natuur voorkomt. En zijn er 6 soorten asbest, deze zijn:

  • Actinoliet
  • Amosiet
  • Anthofylliet
  • Chrysotiel
  • Crocidoliet
  • Tremoliet

Deze 6 soorten bestaan uit kleine vezels welke zich heel gemakkelijk in de omgevingslucht kunnen verspreiden. Vooral als het gaat om losgebonden asbest. Dit is juist de reden waarom asbest erg gevaarlijk kan zijn en hebben mensen die blootgesteld worden niet altijd een idee van wat er gaande is. Bovendien is het zo dat de eerste symptomen pas 20 jaar na blootstelling komen opduiken.

Gezondheid

Vroeger werd asbest enkel gezien als een materiaal dat veel te bieden had en waren de gezondheidsrisico’s niet bekend. Pas later werd duidelijk dat asbest tot verschillende vormen van kanker in de luchtwegen kon leiden. En sindsdien, na 1994, is in de hele Europese Unie asbest verboden.

Asbest is een groot gevaar voor de gezondheid als het loskomt, de zogenaamde losgebonden asbest. In dit geval laten asbestvezels los en komen ze in de lucht waarna het ingeademd kan worden door mensen. De vezels gaan zich vervolgens nestelen in de longen en kunnen dan longkanker veroorzaken.

Gebruikte soorten in Nederland

Voor 1994 is er veel asbest gebruik in Nederland, maar is er voornamelijk witte, blauwe en bruine asbest toegepast. Chrysotiel, ook wel witte asbest genoemd, komt wel 90% voor. De overige 2 soorten komen voor de restende 10% voor.

  • chrysotiel
  • crocidoliet
  • amosiet

De kans is dus groot dat als je een vermoeden hebt dat er asbest in jouw woning of bedrijfspand aanwezig is het gaat om witte asbest.

Wetgeving in Nederland

Het is sinds 1994 verboden om met asbesthoudende materialen te werken. Je mag als particulier of bedrijf dus niet met asbest werken of het gaan (her)gebruiken of recyclen, bewaren, importeren, bewerken etc.

Meer over de Nederlandse wetgeving omtrent asbest.

Een video van de Rijksoverheid: